Taula de
compatibilitats

CALCULA ELS TEUS PLOTS

DE FORMA
AUTOMÀTICA

Suports paviment

elevat

MANERA D’ÚS

MANERA D’ÚS

1º Col·loquem primers plots

Col·loquem 4 plots ajustats a l’ample de la rajola, començant per un cantó del perímetre a instal·lar.
Trencar les pestanyes dels suports que impedeixin la correcta instal·lació de la rajola.

2º Anivellem la rajola

Mitjançant un nivell, comprovarem la correcta anivellament de la rajola sobre els suports.
Ajustem els suports mitjançant la rosca flotant, fins amb seguir l’altura desitjada la completa anivellament.

3º Fixem el plot

Prémer la contrafemella per deixar el plot completament fix i evitar moviments en el mateix. Recomanem fixar la base amb escuma de poliuretà o similar; evitant així, moviments indesitjats en un futur.

4º Col·loquem següents plots

Seguim col·locant plots per a les rajoles contigües.
Es recomana utilitzar coixinet. Ajuda a eliminar so i esmorteir el pas pel paviment.

5º Compensem desnivell (suplement)

Per ajudar-nos a aconseguir una superfície completament anivellada, podem utilitzar el Regulador d’inclinació, per compensar els desnivells del paviment.

6º Vam col·locar rajoles contigües

Es col·loca de forma ordenada ajustant bé el paviment a les pestanyes dels plots, així evitarem espais i moviments indesitjats posteriors.

7º Seguim anivellant

Seguim col·locant les rajoles contigües amb el mateix procediment de la primera fins a completar el perímetre.

8º Paviment registrable

Finalment vam aconseguir una superfície completament registrable que ens permet accedir a instal·lacions inferiors com poden ser embornals, cablejat elèctric, canonades, etc.