Suport Paviment Elevat

Regulador d’Inclinació

Ens permeten regular la inclinació en la base del nostre suport de forma ràpida i senzilla. Es poden acoblar diversos reguladors per obtenir els corrents desitjades i girar de forma individual per orientar la inclinació i percentatge de desnivell. Amb cada regulador podem obtenir un desnivell màxim de 1,5º. Amb cada regulador el suport s’eleva 3 mm.

REF.

Comparteix