Suport Paviment Elevat

Tancament Vertical

El Tancament Vertical permet rematar l’acabat d’un sòl sobreelevat que no compti amb paret en tot el seu perímetre. També està destinat a generar graons a diferents altures dins d’una composició.
Un Tancament s’enganxa al Plot a la part inferior i l’altre a la part superior. Per realitzar cantonades col·locarem 2 a la cap i 2 a la base de forma perpendicular.
Amb la base evitem que el plot perdi força o trontolli a causa de la xapa inferior.
Està format per: xapa superior, xapa inferior i base.

REF.

Comparteix