Sistema d’Anivellament

Suplement

Es col·loca al calço, sota de la falca; permetent centrar la falca i oferint major superfície de suport. Una cosa molt important sobretot en recobriments, en ser formats tan delicats. A l’utilitzar-lo, en l’escala de l’eina haurem d’incrementar 3 mm sobre el gruix de la peça. El suplement permet treballar en gruixos de 3 a 5 mm. L’utilitzarem tant en gruixos inferiors a 5mm com a gruixos entre 17 a 20 mm (al costat del calço de pedra).

REF.

Comparteix