Ancoratges Façana Aplacada

Grapa d’Arrencada (Vista / Oculta)

Està destinada a fixar les primeres i últimes lloses aplacades de la façana. La versió “Vista” abraça la llosa i l’acabat queda per fora de la façana. La versió “Oculta” enganxa la llosa pel perfil, pel que queda oculta a la façana.

REF.

Comparteix