Tarima NFC

Anclaje Tarima Acero Peygran

Esquadra Acoblament Rastrel

Permet la unió de llistons en encontres a 90º. El seu ús és imprescindible per al correcte acoblament de la subestructura de suport de lames.
La seva geometria permet encaixar les esquadres a les ranures laterals dels llistons. S’han de fixar amb cargols tipus DIN 7504-P 4.2x25 – A2 o similar.
Els acoblaments de perfils perpendiculars es poden realitzar sense junta.

REF.

Comparteix