Sistema d’Anivellament

Escaire d’Anivellement

L’ Escaire d’ Anivellament facilita la col·locació i fixació de rajoles que formen 90º entre els seus plans de suport en cantonades, racons, llindes, etc. Es recomana el seu ús per millorar els acabats de graons. Es poden superposar dues peces quan tinguem racó i cantonada en espais reduïts.
La peça compta amb àmplies ranures per facilitar la col·locació de les falques.
L’ Escaire d’ Anivellació té un gruix pensat per protegir les rajoles. A l’utilitzar-lo, en l’escala de la tenalla s’ha d’incrementar 4 mm sobre el gruix de la peça.

REF.

Comparteix