Tarima NFC

Anclaje Tarima Acero Peygran

Eclissa Acoblament

La Eclissa de Assemblatge permet la unió de llistons disposats de forma contínua. Les eclisas permeten restringir els moviments dels llistons, permetent la dilatació.
S’han de fixar amb cargols tipus DIN 7504-P 4.2x25 – A2 o similar. S’ha de respectar una junta de 5 mm de dilatació entre perfils.

REF.

Comparteix